Privacyverklaring Bridge Techniek Detachering B.V.

 

Deze verklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij opvragen en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. 

Bridge Techniek Detachering B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende Plaza 24D, 4782 SK te Moerdijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65695844 en verantwoordelijk voor deverwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zien het als een verantwoording om uw privacy te beschermen. 

Bridge Techniek is een technisch detacheerder. We bemiddelen medewerkers naar vaste banen en/of tijdelijke projecten bij opdrachtgevers. In geval van arbeidsovereenkomsten werken we samen met derden, te weten een Payroll bedrijf. 

 

- Persoonsgegevens die wij verwerken 

Bridge Techniek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Bridge Techniek van u nodig kan hebben en of noodzakelijk zijn in het kader van hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt zijn: 

 • Voorletters en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Opleidingen en werkervaring 

 

- Bedrijfsgegevens die wij verwerken 

Bridge Techniek Professionals verwerkt uw bedrijfsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Bridge Techniek van u nodig kan hebben en of noodzakelijk zijn in het kader van hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt zijn: 

 • Rechtsvorm 
 • Bedrijfsnaam 
 • Factuur – en bezoekadres 
 • Postcode en plaats 
 • Telefoonnummer 
 • Emailadres 
 • Betaalgegevens 
 • IBAN en tenaamstelling 

Wanneer u email en/of andere berichten naar ons stuurt, of gebruik maakt van het contactformulier op onze website, bewaren we die berichten. Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Bridge Techniek. 

 

- Doeleinden en gebruik 

Als u een overeenkomst met Bridge Techniek heeft, willen we u goed van dienst zijn. We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren 
 • Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent 
 • Om u te informeren over wijzigingen, indien van toepassing 
 • Om diensten te leveren 
 • Om gebruik van de diensten van Bridge Techniek aan u te factureren 
 • Om commerciële redenen, bv het toe zenden van informatie over onze dienstverlening 
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor acquisitie doeleinden, die in verhouding staan tot onze dienstverlening. 

 

- Gebruik door derden 

Bridge Techniek kan uw gegevens aan derden verstrekken om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoons- of bedrijfsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van onze doeleinden. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een inleenovereenkomst en/of een uitzend- of detacheringsovereenkomst wanneer een medewerker geplaatst wordt bij een opdrachtgever. De gegevens worden dan verstrekt aan het Payrollbedrijf waar we mee samenwerken. 

Met (payroll) bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Bridge Techniek Detachering blijft verantwoordelijk voor de verwerking. 

 

- Verwerking en rechtsgronden 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bridge Techniek gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bridge Techniek Professionals zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de geldende wet- en regelgeving. 

 

- Bewaartermijn persoonsgegevens 

Bridge Techniek bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, echter niet langer dan strikt noodzakelijk en voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen. De uiterste bewaartermijn is 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst c.q. het contract of na de laatste bewerking van de gegevens. Tenzij Bridge Techniek verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Bridge Techniek de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar. 

 

- Cookies 

Via onze website kan Bridge Techniek gebruikmaken van cookies. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 

 

- Meldplicht datalekken 

Bij mogelijke datalekken zal Bridge Techniek dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

- Kennisneming en verbetering, inzien, aanpassen of verwijderen 

Mocht u de gegevens in willen zien die door Bridge Techniek zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan worden verstuurd naar info@bridgebv.comBridge Techniek zal binnen 4 weken reageren op uw inzageverzoek. U kunt eveneens met gebruikmaking van info@bridgebv.com verzoeken dat Bridge Techniek uw gegevens verandert, wijzigt, verbetert, aanvult, afschermt of verwijdert. 

Persoonlijke uitleg?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze privacyverklaring?
Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Neem contact op